logga
Högläggare med treuddigt respektive fyruddigt rivhjul.
Bild: Fredrik Johansson, Skogforsk
Påverkas kvaliteten på markberedningen om man minskar antalet uddar på markberedarens rivhjul från fyra till tre? Det har undersökts i den här studien.

Artkeln är en sammanfattning av Arbetrapport 925-2017.

Högläggning ökar takten av mineralisering och tillhandahåller en upphöjd planteringspunkt vilket medför en ökad tillväxt och mindre vegeta­tionskonkurrens. Markberedning med dragna högläggare ger oftast ett gott resultat på lämpliga marker. Tidigare var rivhjulen utrustade med ”grävtänder”, vilka blev mindre effektiva när de blev slitna. Den senaste utvecklingen har varit att förse rivhjulen med ”grävplattor” som håller samma skärpa under hela livslängden. Utveckling med grävplattor har återigen gjort det intressant att minska antalet uddar på rivhjulet från fyra till tre. Fördelen med treuddigt rivhjul är att de ger en djupare mark­beredning, dock med ett glesare förband. De fyruddiga rivhjulen ger istället ett tätare förband, men med en grundare markberedning.

Syftet med den här studien var att undersöka om kvaliteten av planterings­punkterna förändras när man markbereder med ett treuddigt i stället för fyruddigt rivhjul. Studien utfördes på tre trakter av varierande svårighetsgrad för markberedning i Hälsingland. En trearmad högläggare utrustades med ett av vardera sortens rivhjul på ytterarmarna. Kvaliteten och längden av mark­berednings­punkterna studerades och markpåverkan samt mark­berednings­prestation uppskattades.

Resultaten från den här studien visade att markförhållandena påverkade andelen och antalet godkända punkter, men arean påverkad mark var likvärdig på alla trakter. Det fyruddiga rivhjulet gav en högre andel punkter i den lägsta klassen för godkänd planteringspunkt (43 procent), medan det treuddiga rivhjulet gav en större andel punkter av högsta kvalitet (45 procent). Dock var det totala antalet godkända punkter större för det fyruddiga rivhjulet (2 300 punkter per hektar) än för det treuddiga (2 000 punkter per hektar). Detta resulterar i att en längre sträcka måste köras för att samma antal plante­ringspunkter ska produceras med det treuddiga rivhjulet.

Uppskattningen av prestation peka­de på att en 17 procent längre körsträcka krävs för att uppnå samma antal punkter med ett treuddigt rivhjul och att det medför en 12-procen­tig kostnads­­ökning jämfört med ett fyruddigt rivhjul. Om man däremot accepterar ett lägre antal punkter med ett treuddigt rivhjul är kostna­den densamma, men man får en högre andel punkter av högsta kvalitet. Vidare forskning krävs dock för att ta reda på om körhastigheten och bränsle­för­brukningen och således kostnaden är densamma för samma körsträcka vid markberedning med de två olika typerna av rivhjul.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 84-2017    Publicerad 2017-10-02 07:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Rebecka Mc Carthy
Tidigare anställd
Fredrik Johansson
Projektledare
Isabelle Bergkvist
Tidigare anställd