logga
Bild: Sverker Johansson, Bitzer
Det svenska skogsbrukets effektivitetsutveckling får allt svårare att kompensera för kostnadsökningar och realt fallande virkespriser.

Läs artikeln i sin helhet i Vision 3-2016.

Utvecklingen har pågått i 20 år. Det visar Skogforsks skogsbruksindex, som är ett nytt mått på skogsbrukets ekonomiska effektivitet.

I princip kan sägas att virkesvärdet fortsätter att minska samtidigt som skogsbruket har svårt att bli effektivare i den takt som krävs för att vara fortsatt lönsamma. Skogsbruksindex uttrycks i relativa tal och har varierat mellan 1,9–2,6 under den senaste 20-årsperioden. Från 1996 till 1999 ökade indexet men har därefter varit sjunkande, med kortsiktiga variationer kopplade till konjunktur. På senare år har index fallit under 2 och trenden fortsätter nedåt.

Skogsbruksindexet uttrycks som virkesvärde fritt bilväg i förhållande till skogsbrukskostnaden. I skogsbrukskostnaden ingår bland annat avverkning, terrängtransport, skogsvård, vägar och administration. Indexet fångar därmed den totala ekonomiska effektiviteten per kubikmeter i skogsbruket.

Nr 114-2016    Publicerad 2016-12-12 06:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.