logga
Bättre återkoppling och fördjupade relationer mellan tjänstemän och entreprenörer. Det är en fråga skogsbruket nu har börjat arbeta med för att öka effektivitet och lönsamhet.

Skogsnäringen dras med problem. Det är svårt att rekrytera personal och kraven på produktion och kvalitet, skonsamhet och hänsyn är höga. Få entreprenörer når en god lönsamhet, naturbruksgymnasierna har allt färre sökanden, många entreprenörer vittnar om svårigheter att rekrytera och behålla kompetent personal.

Entreprenöriseringen har medfört en risk för bristande kommunikation i avverkningskedjan. För att undvika misstag och ineffektivitet, för att behålla samhällets förtroende för näringen och för att fortsatt vara konkurrenskraftiga behöver vi pröva nya metoder.

Strukturerad återkoppling

Från annan branschöverskridande forskning vet vi att strukturerad återkoppling är ett effektivt sätt att göra en chef till en skickligare ledare, medarbetarna mer effektiva och ansvarstagande och framförallt, att göra produkten eller tjänsten bättre.

Återkoppling handlar här inte om beröm eller kritik enkelriktat från en chef eller uppdragsgivare, utan om en metod för en gemensam analys av resultatet och lärdomar kring hur vi förbättrar kvaliteten i utfört arbete. Ur en väl inarbetad, strukturerad återkoppling, växer en lärande organisation.

Norra och Holmen i bräschen

Norra Skogsägarna och Holmen Skog arbetar sedan en tid metodiskt med dialog och samspel i gränssnittet entreprenör-tjänsteman. De har med stöd av Skogforsk genomfört utbildningsinsatser för fälttjänstemän, entreprenörer och förare. Syftet är att väcka medvetenhet om den utvecklingspotential som ligger i att fördjupa relationen med varandra.

Nr 58-2015    Publicerad 2015-04-28 10:55

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.