logga
Bild: Erik Viklund/Skogforsk
Goda relationer och nära samarbete är nyckeln till framgång, inte minst inom entreprenadskogsbruket.

Parterna är beroende av varandra för att lyckas. För att kunderna – skogsägarna – ska bli nöjda bör parterna arbeta som ett team i allt från avverkningsplanering till förhandling och avtalsprocess. Det är slutsatserna av ett examensarbete vid Skogsmästarskolan som utförts inom SESAM – Svenskt Entreprenadskogsbruk i Samverkan.

Att arbeta på motsatt sätt, alltså enligt en slags ”vi och de-modell”
skulle kanske vara lönsamt till en början, men studien indikerar att parterna i det långa loppet skulle få svårt att klara sig. En väl fungerande kommunikation verkar vara central för affärsrelationerna. Möten där parterna på ett öppet sätt diskuterar och tar ansvar för gemensam problemlösning och effektivisering är viktiga.

Förtroende, långsiktighet, gemensamma mål och förståelse för varandras affärssituationer har identifierats som framgångsfaktorer
i studien. En annan viktig faktor är den gemensamma affärens förhandlingsresultat, där undersökningen visar att det är viktigt att nå en win-winsituation. 

Nr 141-2015    Publicerad 2015-11-05 08:18

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.