logga
Bild: Curt  Almqvist
Denna rapport kan användas som manual för datorverktyget Plantval. Den ger också bakgrundsinfo för hur enskilda fröplantagers användningsrekommendationer och vinstnivåer har beräknats i programmet.

Redan i mitten av 1990-talet utvecklades ett datorprogram för att prognosticera olika tallmaterials tillväxt och överlevnad i norra Sverige (Andersson, 1996).

Programmet blev sedan stommen i kommande webbaserade program för val av skogsodlingsmaterial, Valskog (Ericsson, 2001) och det nuvarande programmet Plantval som finns på webbsidan Kunskap Direkt. I dessa program utökades prognoserna till att omfatta hela Sverige och flera trädslag.

Syftet med den här rapporten är inte att gå igenom den teoretiska och biologiska bakgrunden till användningsrekommendationerna utan att i detalj redovisa hur denna kunskap har formaliserats och implementerats i verktyget Plantval. Den här redogörelsen kan sålunda ses som en sorts manual för Plantval, främst avsedd för såväl trädslagsansvariga förädlare som redaktörer och programmerare ansvariga för uppdateringar och underhåll av verktyget. Men redogörelsen kan också användas som bakgrund för att förstå hur enskilda fröplantagers användningsrekommendationer och vinstnivåer har beräknats.

Arbetsrapporten täcker de fyra trädslag (tall, gran, contortatall och vårtbjörk) för vilka kunskapsunderlaget har varit tillräckligt för att utveckla explicita användningsrekommendationer baserade på funktioner i någon form. Det är också de fyra trädslag som Skogforsk har bedrivit ordinarie förädlingsprogram för.

För övriga trädslag finns i dagsläget endast kortfattade råd om proveniensval och ingår inte i den här Arbetsrapporten.

Arbetsrapporten ger en bild av läget för Plantval såsom det ser ut och fungerar i dagsläget. I takt med att kunskapsläget förändras kan det bli nödvändigt att uppdatera funktioner och strukturer i programmet men merparten av de implementeringstekniska delarna kommer sannolikt att vara desamma eller endast marginellt annorlunda. Den här redogörelsen kommer därför att vara en plattform som enkelt kommer att kunna uppdateras för att beskriva framtida nya versioner av Plantval.

Läs hela rapporten som pdf nedan.

Gå till verktyget Plantval.

Nr 13-2015    Publicerad 2015-02-05 11:09

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Mats Berlin
Forskare
Bengt Andersson Gull
Tidigare anställd
Tore Ericsson
Skogforsk