logga
Bild: istockphoto.com
Ett nytt verktyg för värdering av skogsträdens avelsegenskaper ger bättre koll på olika egenskaper och dessutom mer snabbväxande träd än tidigare.

"Treeplan" är ett avancerat datorverktyg från Australien som används för att lagra och analysera data från genetiska fältförsök. Det liknar mjukvaror som bland annat används för förädling av boskap och klarar av att hantera mycket stora datamängder, till exempel geografiskt ursprung, släktskap, volymproduktion och stamform.

I praktiken ger det skogsbruket och Sverige mer förnyelsebar skogsråvara och mer energi på ett miljövänligt sätt. 

I systemet kan man till exempel väga in all information som har samlats in i förädlingen ända från 1940-talet och framåt. Det ger större kontroll än tidigare på den genetiska variationen – vilket i sin tur ger bättre urvalsmöjligheter och ökar den genetiska vinsten.

Forskarna räknar med att den förädlade skogens volymproduktion på sikt ökar med 26 procent, vilket innebär ytterligare tre procentenheter, när forskarna nu kan utnyttja mycket mera heltäckande data om avkommelinjerna. Verktyget skapar också nya möjligheter att hålla koll på flera av trädens egenskaper, vilket gör det lättare att till exempel jobba med trädens kvalitetsaspekter.

Forskarna kan till exempel räkna på vilka eftergifter man måste göra när volymtillväxtökningen vägs mot ökad böjhållfasthet. En satsning på bättre virkeskvalitet kan göra att stamvedsproduktionen inte kommer att öka i samma takt som när träd bara väljs för hög produktion, men virkeskvaliteten kan istället ökas markant.

Det blir också enklare att gå tillbaka till fältförsök och plantager för att titta närmare på egenskaper som vi inte tagit med i utvärderingarna från början. När törskate blev ett ökande problem i Norrland, kunde forskarna med hjälp av Treeplan hitta ett antal avkommelinjer som drabbats extra hårt och sedan ta bort de träden ur fröplantagerna.

Artikeln publicerades först i Vision 2-2015. Du kan läsa hela artikeln i nedanstående PDF.

Nr 81-2015    Publicerad 2015-06-18 08:41

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.