logga
Bild: Rolf Björheden
OSCAR, (Operating Systems Centre of Advanced Research) är ett s.k. Centre of Advanced Research (CAR) som finansieras av SNS, SamNordisk Skogsforskning.

Konferensens namn, Solutions for Sustainable Forestry Operations, ungefär ”Lösningar för uthålligt skogsbruk” ger en ganska bra bild av vad som nu fokuseras i tillämpad skogsteknisk forskning hos de sex nationella skogsforskningsinstitut som grundat OSCAR. Genom tillämpad FoU syftar verksamheten till ökad effektivitet vilket är en förutsättning för ökad lönsamhet, minskad miljöpåverkan och en höjd attraktivitet och status för skogsbruket.

Konferensens proceedings innehåller 60 sammanfattningar av de vetenskapliga presentationer som gjordes, under sessioner med namn som:

• Miljöpåverkan (Site impact)
• Organisation och utbildning
• Skogsskötsel och föryngring
• Virkesvärde och logistik
• Transporter
• Systemjämförelser
• Bioenergi
• Forskningshjälpmedel och -metoder

Konferensskriften ger läsaren en god överblick av aktuella skogstekniska problem och lösningar inom det Nordiska Baltiska området.

Nr 66-2014    Publicerad 2014-08-12 09:21

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.