logga
Resultaten av flera försök från 80-talet visar att för högsta tillväxt i kärva klimatlägen är valet inte contortatall eller rysk lärk – det är både och!

I mitten av 80-talet anlades flera försök med olika barrträdslag, bland annat olika arter av gran, tall och lärk, i kärva klimatlägen i norra Sverige, med syfte att undersöka trädslagens överlevnad och produktionsförmåga.

Med lämpliga trädslag är det möjligt att uppnå hög överlevnad och tillväxt i norra Sveriges kärva klimatlägen. Användningen av contorta och rysk lärk är relativt väl känd och dokumenterad, men för en mera allmän användning av andra nya trädslag är kunskapen ännu otillräcklig.

Högst överlevnad hade klippgran. Contortatall var härdigast av de båda tallarterna men de två hade relativt låg överlevnad. Lärken hade relativt låg överlevnad, men hänsyn bör tas till dess tillväxtperiod vid utplantering för bättre resultat. Lärken växer snabbast, framförallt på granmark. Tallarterna växer bra på de flesta marktyperna. Kvalitetsmässigt har tallarterna och lärken en del problem medan granarterna är stabila.

Nr 20-2011    Publicerad 2011-07-01 07:26

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare