logga
Skogsbränsle får en allt viktigare roll i vår energiförsörjning. Skogsbuket har under en följd av år ökat uttaget av skogsbränsle med 1-1,5 miljoner m³ årligen och denna utveckling beräknas fortsätta. Rapporten ger en bild av ett område i snabb utveckling.

Ett världsomfattande fokus på frågan om global uppvärmning har förstärkt motiven för en ökad användning av bioenergi. I skogslandet Sverige är bioenergi nästan synonymt med bränslen från skogen. Skogsbränsle är i det närmaste neutralt med avseende på utsläpp av växthusgaser och tekniken att omvandla bränslet till energi är väl utvecklad.

FoU-programmet Effektivare Skogsbränslesystem (ESS) är ett brett samverkansprojekt där Energimyndigheten, skogs-, energi- och transportsektorn samt Skogforsk tillsammans satsat nära 60 miljoner kronor för att vidareutveckla skogsbränsleverksamheten. ESS löper mellan åren 2007-2010 och administreras från Skogforsk.

Den här rapporten sammanfattar många av de intressanta resultat. Rapporten ger bilden av ett område i snabb utveckling. Den ger fakta som kan vara till nytta för beslutsfattare, den ger kunskaper till en intresserad allmänhet och – hoppas jag – ger idéer och uppslag för fortsatt utveckling. Det är med glädje och förhoppningen om nya insikter om skogsbränsle som jag och medarbetarna inom ESS-programmet, inom och utanför Skogforsk, överlämnar vår sammanfattande rapport.

Nr 19-2010    Publicerad 2010-06-15 12:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.