logga
Den finska klenvirkesbuntaren Fixteri är en tekniskt intressant lösning på klenskogsproblemet: den fäller, kapar, komprimerar och buntar hela klena träd.

Det finns en ökande areal konfliktbestånd i Sverige – oröjda skogar med en stor andel klena stammar som börjar växa in i gallringsålder. Sådan skog är dyr att avverka, men ju längre man väntar med gallringen desto mer negativt påverkas beståndsutvecklingen.

Fixteri, som är en prototyp, producerar massabränslebuntar (MBB) av klenskog. De kan hanteras som vanlig massaved vid skotning och transport till massaindustrin. I renseriet separeras stamved och energifraktion. Maskinen kan även utnyttjas för ren energivedsavverkning.

I en finsk studie testades inblandning med upp till 16 procent MBB i renseriet och de orsakade inga driftstörningar. Vid provkokning hade massan samma egenskaper som massa gjord av traditionell massaved.

Tidsstudier visar dock att prestationen är oacceptabelt låg. Om tekniska förbättringar kan ge en kraftigt ökad prestation finns det en stor potential för konceptet.

Nr 37-2007    Publicerad 2007-07-01 19:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.
Författare
Paula Jylhä
METLA
Juha Laitila
METLA
Kalle Kärhä
Metsäteho Oy
Rolf Björheden
Seniorforskare