logga
RuttOpt är ett beslutsstöd för operativ transportplanering som utvecklats av Skogforsk. Systemet hjälper en transportledare att styra de enskilda virkesfordonen så att de används effektivare, vilket är bra för både ekonomi och miljö.

Transporterna svarar idag för ca 25 procent av skogsbrukets kostnader fram till industriport. Transportkostnaderna riskerar att öka i takt med stigande bränslepriser. Ett sätt att minska kostnaderna är att styra varje fordons körningar så att den samlade körsträckan minimeras för ett givet transportarbete. För att klara detta krävs kunskap som det i är praktiken omöjligt för en transportledare att hålla i huvudet. Därför krävs ett beslutsstöd som t.ex. RuttOpt.

Visionen är att transportledaren ska använda RuttOpt som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Men det handlar inte om att detaljstyra varje fordon, datorns förslag måste alltid tolkas med omdöme utifrån transportledarens erfarenheter. RuttOpt kan användas av transportföretag med några enstaka fordon och upp till flera hundra. En normal planeringshorisont är en till sju dagar.

De förstudier som gjorts indikerar att man med RuttOpt kan sänka transportkostnaderna med 5–10 procent jämfört med dagens manuella transportledning.

Nr 17-2006    Publicerad 2006-07-01 12:00

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Bertil Lidén
Skogforsk
Gert Andersson
Programchef
Mikael Rönnqvist
NHH
Patrik Flisberg