logga
Varken vit- eller svartgran förefaller vara intressanta alternativ till vanlig gran för allmän skogsodling i norra Sverige. På speciellt frostutsatta lokaler kan dock svartgranen vara ett bra komplement till den inhemska granen, enligt fältstudier.

Svartgran och vitgran är två viktiga skogsträd i hela norra Nordamerika. I de boreala skogarna är vitgran i sin ekologiska nisch jämförbar med vår skandinaviska gran. Vitgran är växtligare än svartgran, som i sin tur är anpassad till marginalområden. Vitgran är i det närmaste oprövad i norra Sverige och har gett förhoppning om att den skulle vara lämplig där.

För att studera dess odlingsvärde anlades därför 1985 en serie fältförsök på åtta lokaler, med 71 populationer vitgran och 29 svartgran. I försöken ingår också 8 populationer vanlig gran. Trädhöjd och överlevnad mättes efter 18 år. För att ta hänsyn till risk för avgång respektive långsiktig produktion beräknades index genom att vika tillväxt och överlevnad på olika sätt.

En jämförelse mellan de tre arterna vid optimalt proveniensval visade att vit- och svartgran var bäst i kärva klimatlägen och den vanliga granen bäst i milda lägen. Sammantaget är varken vit- och svartgran alternativ för storskalig produktion i norra Sverige.

Nr 11-2006    Publicerad 2006-01-01 23:51

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.