logga
Skogforsk målar i en vision för år 2010 upp en utveckling där skogsbruket med hjälp av IT blir allt bättre på att leverera rätt vara, i rätt tid, till rätt industri.

En allt mer krävande skogsindustri innebär nya utmaningar för skogsbrukets logistik. Skogforsk målar i en vision för år 2010 upp en utveckling där skogsbruket med hjälp av IT blir allt bättre på att leverera rätt vara, i rätt tid, till rätt industri.

Logistik 2010 är en vision som har utarbetats av Skogforsk och SDC. Visionen har förankrats hos aktörer i svensk skogsnäring. En vision kan beskrivas som ”en önskvärd utveckling”. Vi har velat ge en positiv och framåtblickande bild för utvecklingen av svensk virkesförsörjning. Visionen beskriver hur ökat fokus på virkesförsörjningen med IT och bättre kommunikation skapar ett råvaruflöde som är kostnadseffektivt och flexibelt. Enligt visionen har vi år 2010 betydligt bättre information om skogen i den s.k. traktbanken än i dag. Alla skogsmaskiner och virkesfordon är ständigt uppkopplade mot centrala dataservrar.

Råvaruförsörjningen sköts av logistikföretag, som är specialiserade på virkesflöden och transportoptimering. Logistikföretagen har koll på virkesflödet i hela kedjan från skog till industri. De vet vilka volymer, dimensioner och kvaliteter som är i produktion och på väg till industrin. År 2010 utgår vi också tydligare från kundernas krav och kopplar dessa mot råvarans egenskaper.

Nr 20-2005    Publicerad 2005-06-01 00:24

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!