logga
Den här handledningen ger skogsskötaren rekommendationer för att tillämpa skogsskötselmetoden "Föryngring av gran under högskärm".

 I första hand behandlar vi naturlig föryngring, men vi belyser även andra möjliga skogsvårdsåtgärder.

Rekommendationerna grundar vi på litteraturstudier i ämnet samt på erfarenheter från sju års försöksverksamhet vid SkogForsk. I vissa fall
är slutsatser och rekommendationer våra egna bedömningar, eftersom många frågor inom området är outforskade. Metoden är komplex och många faktorer som inte går att råda över, exempelvis vädret, påverkar det slutgiltiga resultatet. Dessutom är föryngringsskedet relativt långt. Allt detta gör det svårt att ge fullständiga och entydiga rekommendatio-ner. Men det är viktigt att framhålla att skogsskötaren ändå kan påverka sannolikheten för att lyckas med metoden.
Vår bedömning är att det är en relativt liten andel av skogsmarken i Sverige som är lämplig för denna metod, om man helt litar till naturlig föryngring. Däremot ökar arealen om man markbereder eller planterar.

En del av våra rekommendationer kommer säkerligen att i framtiden behöva modifieras utifrån ny kunskap och praktisk erfarenhet. Vi hoppas ändå att den praktiske skogsskötaren ska kunna få "dagens bästa kun-skap" om metoden.

Nr 22-2001    Publicerad 2001-01-01 00:10

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.