logga
Ett vanligt motiv för att använda sig av lågskärm är att den kan ge ett visst frostskydd för unga granplantor. Skärmen kan även reducera björkstubbskottens höjdutveckling.

Projektet har haft följande mål:
• Skapa ett underlag för utformning av riktlinjer för tillämpning av lågskärm av björk på granmarker.
• Beräkna det ekonomiska utfallet fram till förstagallring för ett skötselsystem med lågskärm av björk i ett typbestånd i förhållande till ett konventionellt skötselsystem med upprepade röjningar.
• Beräkna det ekonomiska utfallet för Mora skogsförvaltning vid en storskalig tillämpning av metoden.
• Identifiera eventuellt behov av ytterligare FoU insatser.

Nr 21-1999    Publicerad 1999-01-01 00:43

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Staffan Jacobson
Tidigare anställd
Gert Andersson
Programchef
Per Eriksson
Skogforsk
Sten Frohm
Skogforsk