logga
Styrgruppen för program etanolutveckling utreder bl.a. en ny metod för etanoltillverkning. Skogsråvara med lövträdsandel över åttio procent anges som en särskilt intressant råvarubas.

Utredningens syfte är att skatta volymerna skogsråvara lämpade för etanoltillverkning genom att:
• Kvantifiera intressanta volymer i främst röjnings- och röjningsgallringsbestånd samt trädrester efter avverkning i löv- och lövblandbestånd.
• Skatta råvarans sammansättning (trädslagsblandning).
• Beskriva var volymerna finns samt skillnader mellan olika delar av landet.
Som komplement utförs en översiktlig beskrivning av:
• Teknik och kostnader för avverkning, insamling och vidaretransport samt,
• Uttagets eventuella påverkan på flora, fauna och näringsbalans.

Nr 28-1997    Publicerad 1997-01-01 00:39

Kommentarer
Det finns ännu inga kommentarer på denna sida. Var först med att ge en kommmenter.
Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar. Var god bekräfta att du inte är robot!
Författare
Dan Westerberg
Skogforsk
Gert Andersson
Programchef
Staffan Mattson
Skogforsk
Lars-Göran Stener
Tidigare anställd
Martin Werner
Skogforsk