Gå till:

Vision nummer 4, 2023

Vision nummer 4, 2023

Årets sista nummer med tema "Vägar". 

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner Vision nummer 4, 2023

Artiklar i detta nummer:

”Det bästa är att den är tyst”

Eltimmerbilen – ett år med el

Rekordsatsning på elfordon

Så slarvar du bort dina vägpengar: Finn fem fel!

”En quickfix kostar tre gånger mer”

Vägen mot perfektion

Hoten mot vägarna: klimat, kortsiktiga kalkyler och överavverkning

Tyngre lastbilar på tjälade vägar – effektivare logistik med geostaket

Slåttrade skogsbilvägar hjälper pollinatörer – och högstubbarna är en viktig länk i kedjan

Skogens vägar – utvinning, tillhörighet och förtvivlan