Gå till:

Vision nummer 2, 2023

Vision nummer 2, 2023

Årets sommarnummer 2023. Föryngring och förädling. Björk och Föryngringskollen. Och så lite skogsskötsel. EU-ministrar på besök och riksdagsseminarium. Detta och mycker mer att läsa i Vision.

Vision är Skogforsks kundtidning. Tidningen är tänkt att ge inspiration och inblickar i skogsbrukets vardag, aktuella omvärldsanalyser och resultat från aktuell skogsforskning.

Vill du prenumera på Vision i tryckt form? Kontakta Inger Karlsson.

Ladda ner Vision nummer 2, 2023

Artiklar i detta nummer:

FRAS II – fortsättning följer

Gratis. Enkelt. Björk?

Snabb björk ger klimatfördel

Bättre precision – bättre föryngringar

Finns det vinnare när hettan slår till?

De kartlägger plantdöden

Branschens tankar om Föryngringskollen

Så enkelt får du koll på mätningen

”Det största som hänt på 20 år!”

”Det känns tryggt!”

"Ett fantastiskt teamwork"