Gå till:

Framåt i värdekedjan – ett vaccin mot konjunktursvängningar

Lagerhållning och flisning rakt in i intaget – det gäller att flytta framåt i värdekedjan.
Foto: Sverker Johansson, Bitzer
Kvarnmon Flis AB är en entreprenör som lyckats väl inom skogsenergisektorn, oavsett skiftningar i konjunkturen. Hemligheten? Man har förflyttat sig framåt i värdekedjan.

Text och foto: Sverker Johansson, Bitzer

Företaget har idag försörjningsavtal i form av produktion, lagring och flisning vid ett 80-tal biobränslepannor i Jämtland, liksom med större kunder som Jämtkraft. Råvaran består av stamved, träddelar och grot och pannornas egenskaper avgör vilken kvalitet som levereras. En del av idén är att flytta sig mellan byarna och där städa upp längs vägar, diken och åkerkanter.

– Vi började med energigallringar i form av eftersatta bestånd, säger företagets vd Oskar Kallström. Bioenergigallringarna ledde till avtal med flisförbrukare och vi beslutade oss snart för att växa närmare våra kunder genom att garantera flödet av bränsle. Vi förstod snart att vi behövde äga hela produktionskedjan för att lyckas med att behärska stående träd till panna, och dimensionera efter många olika kunders behov.

– På det viset lär vi oss också att känna pannornas olika behov av flisstorlekar och fukthalter. Det gör att vi växer ännu närmare kunden.

Upptagningsområdet täcker idag hela Jämtland.

–Men sedan vi köpte den nya lastbilshuggen från Eschlböck jobbar vi faktiskt från Piteå i norr till Sveg i söder. Det handlar främst om stora entreprenadjobb på 10 000–12 000 m3s flis.

Just entreprenadjobb har varit Kvarnmons överlevnadstaktik under några svåra år mellan 2015–2018. Men nu är problemen desto angenämare, med en tydligt positiv trend i efterfrågan på skogsbränsle. Här finns möjligheter att växa.

– Vägen att växa ytterligare och säkra stora volymer är att flisa det mesta sommartid. Du har tillgängliga vägar, du har vädret för att torka flisen till bra torrhalter … men då måste vi också kunna lagra flis, gärna under tak. Vi tittar nu på att utöka de möjligheterna på våra terminaler. Det blir ytterligare ett stort steg framåt i förädlingskedjan som alla skulle tjäna på i form av säkerhet, både vad gäller volymer och kvaliteter.

 

kvarnmon2.jpg

Oskar Kallström, vd för Kvarnmon Flis AB. Här jobbar lastbilshuggen
med flisförsörjning av pannan i Dille utanför Östersund.