Gå till:

Rekordår för granens frö – igen!

Tunneltält för bättre fröproduktion! I Sävar har flera nya tunneltält anlagts – de kommer användas för att se hur fröproduktionen kan optimeras.
Foto: Adam Klingberg, Skogforsk
För andra året i rad levererar landets ”avelsgranar” ovanligt mycket frö i norr. Det innebär att förädlingsprogrammet för gran kan få ett rejält tillskott.

Granens blomning är nyckfull och oregelbunden. Särskilt är blomningen sparsam för unga träd. Följden har blivit att förädlingsprogrammet för gran i norra Sverige har stått och stampat – och tappat fart. Men hösten är lovande. Påfyllda lager med vitala granfrön innebär jackpot för granförädlingen i norra Sverige.

– Att de granar som ingår i vårt avelsprogram, trädarkivet, har haft en riktigt bra granblomning i norra Sverige, innebär en stor skjuts framåt i tiden för granförädlingen i norra Sverige, säger Adam Klingberg som ansvarar för förädlingsprogrammen för gran och rysk lärk.

Kvalitetstestning härnäst

Nu återstår kvalitetstester på Sävars försöksstation för att undersöka vitalitet, grobarhet och för att se om fröna lever upp till  förväntningarna. En bra blomning behöver inte betyda att det blir mycket frön. Vädret under blomningen och tiden därefter kan ställa till det. Det kan även insekter och svampar göra. En grov skattning är att hälften av den möjliga skörden förstörs av insekter eller rostsvamp.

 

adam.jpg

– Vi låg rejält efter med grankorsningarna före förra årets fina blomning i norra Sverige. Tack vare ännu ett bra fröår är vi snart ikapp, säger Adam Klingberg.

Trixig lärk

Den oregelbundna blomningen är granen inte ensam om, även rysk lärk är ökänd hos trädförädlarna för okynnig blomning. För några år sen startades ett förädlingsprogram för rysk lärk, och nu hoppas man på en god fröskörd för att komma igång på allvar.

– Att blomningen varierar så mycket är en flaskhals för förädling av både lärk och gran, säger Adam Klingberg. I synnerhet är lärken känslig för frostknäppar under våren.

Förra året var ett riktigt skräpår, konstaterar Adam Klingberg. Strax över tio procent av de insamlade fröna var fullmatade och användbara. Normalt ligger det runt 30 procent för lärk. Ett bra år, som 2018, låg utbytet på hela 65 procent.

Tunneltält för mer frön

Skogforsk försöker nu bygga bort oförutsägbarheten. Under vintern 2022 anlades fem stycken fem meter höga, åtta meter breda och 80  meter långa tunneltält i Sävar ämnade för framför allt gran. Utöver detta byggdes även fyra stycken 190 meter långa tält för tall.

– Nu startar vi gran- , lärk- och tallförsök i tunneltälten, och då kan vi kontrollera värme, torkstress och ljus för att lära oss mer om fröproduktion. Då håller vi uppe hastigheten i förädlingsprogrammet, säger Adam Klingberg och fortsätter:

– Målet är att i framtiden även driva forskningsprojekt kring blomning, de har hittills varit svåra att genomföra på grund av bristen på möjligheten att styra temperatur, ljus och nederbörd.