Gå till:

Inget guldregn över skogen

Foto: Sverker Johansson, Bitzer
Intäkterna ökade med sju procent – men kostnaderna ökade desto mer. Skogsbruksindex – intäkternas relation till skogsbrukskostnaden – har därmed inte förändrats mellan 2020 och 2021, trots en urstark virkeskonjunktur.

Text: Sverker Johansson, Bitzer

Samtidigt fortsätter gapet mellan skogsbrukets och den svenska industrins täckningsbidrag att öka – under de senaste 20 åren har skogen halkat efter med cirka 50 procent. Nominellt har täckningsbidraget efter skogsbrukskostnader inte förändrats nämnvärt på 25 år.

Det visar Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät "Kostnader i det storskaliga skogsbruket 2021".

Läs mer om resultaten i artiklarna  nedan.

Om enkäten

Enkätens drivningsvolym motsvarade 50,3 miljoner m3fub, motsvarande 65 procent av nettoavverkningen i Sverige 2021. Södra Sverige avser Götaland och Svealand och norra Sverige omfattar Norrland.

Skogforsk kommenterar

Det ska bli intressant att följa utvecklingen, för varken kostnadsökningarna eller virkesprisökningarna vi sett under det senaste året hann slå igenom under 2021, säger Lars Eliasson, som leder den årliga utvärderingen av kostnader och intäkter.

När det gäller försvårad avverkning på grund av barkborreangreppen har situationen stabiliserats under 2021. Marknaden har till viss del hittat avsättning till högre priser än för brännved och massaved. Däremot har kostnaderna för vägar fortsatt att öka. Detta är delvis en effekt av kravet på jämnt virkesflöde, menar Lars Eliasson:

– Här kanske branschen måste fundera på hur man fördelar sina kostnader – temporära lager vid bärig bilväg under svåra vår- och höstperioder ger visserligen en räntekostnad i bokföringen och i  vissa fall en omlastningskostnad, men man kan överväga att ta den smällen istället för att fortsätta betala dyrt för vägunderhåll.

larseliasson.png

Lars Eliasson