Gå till:

Ekonomi och ledarskap för skogsvårdare

Foto: Jan Mastnik, ALFA skogservice
Skogforsk lanserar en ny utbildning som vill hjälpa skogvårdsföretagare att bli skickligare och lönsammare. En av kursledarna är skogsvårdsföretagaren Ivo Krsek, som vill se bättre kassaflöde i skogsvårdsbranschen.

Text: Elin Fries, Bitzer

Utbildningen Kronan vänder sig till ledare för skogsvårdsföretag, med eller utan personal, etablerade eller nystartade, där kunskap och färdigheter inom grundläggande ekonomi och ledarskap står högt på agendan.

Bakgrunden är ett uttalat behov från både skogsvårdsföretagare och köpare av skogsvårdsföretagens tjänster.

– Vi tar avstamp i ett behov skogsvårdsföretagare själva uttryckt, att bli skickligare i att räkna på sina uppdrag och att leda sitt företag, i ömsesidigt lönsamma affärsrelationer, säger Bodel Norrby, specialist inom organisations- och ledarskapsutveckling.

Ivo Krsek, grundare av ALFA Skogsservice
Foto: Jan Mastnik, ALFA Skogsservice
Kolbjörn Kindströmer, ordf. Skogsentreprenörerna
Foto: Skogforsk
Bodel Norrby, Skogforsk
Foto: Skogforsk
Birger Eriksson, Skogforsk
Foto: Skogforsk

Räkna bättre

Det blir mycket praktiskt och konkret, lovar kursledarna. Under fyra dagar kommer deltagarna att jobba med utvecklings- och förändringsarbete inom det egna företaget, beräkningar av kostnader, kundbemötande och ledarskap.

– Den grundläggande delen är att lära sig beräkna timkostnad för sig själv och personal, inklusive utrustning och sociala utgifter. Här läggs själva basen för att kunna ta betalt, säger Birger Eriksson, specialist inom företagsekonomi, företagsutveckling och skogsvård.

Kursen kommer till stor del att anpassas efter deltagarna.

– Jag vill uppmana även skogsvårdsentreprenörer med utländsk bakgrund att gå kursen. Vi anpassar språket om det behövs så det blir lättförståeligt. Det viktigaste är att kunskapen och nätverket sprids, oavsett språkkunskaper, säger Ivo Krsek, som är en av kursledarna.

Ledarskap nyckeln

Lika stor plats som beräkningar av kostnader kommer ledarskap ta. Birger Eriksson har följt lönsamheten i skogsbruket under närmare tio år, bland annat genom att följa upp entreprenadskogsbrukets ekonomiska prestationer. För Birger sticker just ledarskap ut som en nyckelfaktor för om ett företag blomstrar eller inte.

–Men samtidigt är ledarskap svårt, inte minst för ett litet företag. Till skillnad från ett större företag där man har 8–10 tjänstemän till sitt förfogande måste entreprenören på ett litet företag kunna fungera som företagsledare, arbetsledare, förändringsledare, personalrekryterare och ekonom –och inte minst affärspartner i relation till uppdragsgivaren.

Därför har man på Kronan lagt särskilt vikt vid ledarskap.

– Vi avsätter tid för att reflektera över vad man vill med sitt företag och vilken företagsledare man vill vara. Med utgångspunkt i sin egen vision formuleras mål och konkreta steg för att ta sig i den önskade riktningen. Ledarskap handlar i grunden om konsten att leda sig själv, att vara medveten om sin egen vilja och att ha förmågan att förverkliga den. Därför kommer ledarskapsavsnitten vara tilllämpbara även för företagare utan anställda, säger Bodel Norrby.

Branschorganisationen Skogsentreprenörerna välkomnar utbildningen.

– Jättebra! Det stärker företagarna att räkna ordentligt – och lönsamheten måste upp i skogsvården, vi måste höja lägstanivån. Som exempel har de entreprenörer som arbetar med plantering inte fått höjning på plantpriset på 30 år, det är tuffa puckar, säger Kolbjörn Kindströmer, ordförande för Skogsentreprenörerna. Han skickar även med ett önskemål till
Skogforsk.

– Jag tycker att även kundsidan ska inkluderas, för precis som Skogforsk säger är samverkan mellan kunder och  entreprenören nyckeln till framgång. Det vore nyttigt även för skogsbolagen att lära sig räkna entreprenörskostnader, säger Kolbjörn Kindströmer.

Träffa andra skogsvårdsentreprenörer

Utbildningen genomförs med Ivo Krsek, grundare av ALFA Skogsservice, ett av Sveriges största skogsvårdsföretag. Han vill att deltagarna ska få en liknande upplevelse som han själv fick för snart tio år sedan, då han gick en liknade utbildning också ledd av Skogforsk.

– Jag började tänka annorlunda, om alltifrån att alltid ha en plan, sätta vision och mål för företaget, agera proaktivt istället för att reagera, ta betalt istället för att få betalt. Men även att göra kostnadskalkyler – för att kunna argumentera för vad våra tjänster kostar.

En annan nog så viktig bit var mötet med de andra deltagarna.

– Under utbildningen lärde vi känna varandra och jag har fortfarande kontakt med personer därifrån. Vänskap utvecklades, och det är inte fel att få ett nätverk och ha kollegor i branschen, säger Ivo Krsek.

På tal om det, vad säger du till dem som undrar varför du utbildar dina konkurrenter i lönsamhet? Riskerar inte det att bli självmål?

– Det hade blivit självmål om jag sett dem som konkurrenter, jag ser dem som kollegor. Jag vill hjälpa till att utveckla andra företagare. Jag är övertygad om att branschen
gynnas av mer professionella skogsvårdsföretag och entreprenörer, och att vi då på sikt lyfter hela branschen, säger han och skrattar:

– Jag är inte rädd för konkurrens, det är utvecklande och håller en vaken, att tänka nytt och tänka om och alltid försöka att ligga steget före.

 

Kronan

Utbildningen består av två tvådagarsträffar och kommer att genomföras under vintern på tre orter, Vrigstad, Falun samt Lycksele.

Läs mer om: