Gå till:

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Projektet syftar till att sprida kunskap om hur skogsskötsel kan anpassas för att hantera den målkonflikt som finns mellan hög och kvalitativ skogsproduktion, stor viltstam och biologisk mångfald.

Projektet kommer att ta fram och genomföra ett kurspaket bestående av 3 delar:

  • Webbaserad teoriutbildning för självstudier.
  • Webbseminarium för gemensam fördjupande diskussion under ledning av experter från Skogforsk.
  • Exkursioner till demonstationsytor med exempel på olika viltanpassade skogsskötselåtgärder, koordinerat av Skogforsk tillsammans med experter på vilt och skogsbruk.

Inom ramen för projektet ingår: framtagande av kursmaterial och webbaserat utbildningspaket, förberedelser och genomförande av webbseminarier, samt att designa och skapa demonstrationsytor och genomföra exkursioner i anslutning till dessa.

Projektet "Viltanpassad skogsskötsel i praktiken - utbildning med webbaserat lärande och exkursioner till demonstrationsytor" finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Landsbygdsprogrammet(Journalnummer 2016-7415).