Gå till:

Utbildning för ett skogsbruk utan körskador

Ett projekt som använder utbildningar som medel för att förse skogsbruket med kunskap, förutsättningar, metoder och hjälpmedel för att minska skogsbrukets påverkan på mark och vatten.

Projektet syftar till att ta fram utbildningsmaterial samt genomföra utbildningar för att minska skogsbrukets påverkan på mark och vatten framförallt genom minskade körskador.

På utbildnings/seminariedagar förmedlas kunskap kring forskningsresultat, omvärld, information- och kartunderlag samt goda exempel på skonsamma metoder.

Målgruppen är olika aktörer inom skogssektorn och genom en öppen diskussion uppnås en ökad förståelse för problem, hinder och möjligheter i olika delar av branschen.

Målet med utbildningsprojektet är att:

  • Höja kunskapen om spårlös drivning hos både beställare och utförare; inför, under och efter avtalstecknande.
  • Utveckla användandet av informativa kartunderlag med terräng- och markfuktighetsmodeller i kombination med effektiva och skonsamma arbetsmetoder.
  • Ge möjlighet för skogsföretag att utbilda sin personal i nya arbetsmetoder samtidigt som personalen och entreprenörer ges möjlighet att gemensamt diskutera problem och möjligheter, samt utbyta erfarenheter.
  • Genomföra minst 100 utbildningsdagar mot olika företag och målgrupper främst inom skogsbruket.

Projektet "Utbildning för ett skogsbruk utan körskador: Kunskap, förutsättningar, metoder och hjälpmedel för att minska skogsbrukets påverkan på mark och vatten" finansieras av Landsbygdprogrammet (Journalnummer 2016-2381).