Gå till:

StanForD

StanForD är en standard för kommunikation mellan datorer i skogsmaskiner. Skogforsk ansvarar för utveckling och underhåll.

"Standard for Forestry Data and communication". StanForD innehåller dels en standard för kommunikation (Kermit), dels en standardiserad filstruktur.


Vid StanForD-gruppens möte i april 2001 beslutades att enbart använda engelska som språk i alla standarddokument. Därför finns all information om StanForD i den engelskspråkiga delen av skogforsk.se.

Önskas information om StanForD på svenska (till exempel fullständiga variabellistor), kontakta Johan Möller. Det bör dock observeras att om tveksamheter råder är det de engelskspråkiga dokumenten som gäller.