Gå till:

Kilometerskatt (vägslitageavgift)

Frågan om ett kilometerbaserat skattesystem för tung trafik är flitigt debatterad. Här några av våra analyser och utredningar om kilometerskatt/vägslitageavgift och skogstransporter med HCT-fordon.