Gå till:

Konsekvenser för skogsnäringen av Skatt på väg (SOU 2004:63)

De nya vägskatter (s k kilometerskatt) som föreslås av Vägtrafikskatteutredningen kommer att öka skogsnäringens transportkostnader med ca 32 procent eller ca 1,8 miljarder kronor per år.

Införande av så kallad kilometerskatt riskerar att minska industrins tillgång till råvara. Den ekonomiska gränsen för vägtransporter, som i dag går vid ca 150 km flyttas till ca 100 km. Detta innebär att ytterligare 22 % av industrins virkesbehov hamnar i en ekonomisk riskzon vilket innebär att virket kan bli för dyrt att avverka, transportera och vidareförädla. Hårdast slår därför förslaget mot skogsägare i svaga avsättningslägen, särskilt i skogslänen och Norrlands inland.

Ökade kostnader kommer också få konsekvenser för den pågående, marknadsdrivna strukturomvandling i sågverksnäringen mot större och mer specialiserade enheter. Denna utveckling innebär att virket måste transporteras längre. Transportkostnadsökningarna kommer därför att motverka de önskade effekterna av denna rationalisering.

Ambitionerna att öka industrins försörjning av inhemsk råvara motverkas av förslaget eftersom sjunkande rotnetton kommer att gå ut över långsiktiga produktionsstimulerande åtgärder som skogsföryngring, röjning, gallring, och gödsling.

Nr 89-2005    Publicerad 2005-01-01 05:01
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Claes

Löfroth

Tidigare anställd
 070 - 515 85 07

Martin Ekstrand

Skogforsk

Lennart

Rådström

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.