Gå till:

GIS-baserade beslutsstöd har potential att minska körskador

Foto: Skogforsk
Med beslutsstöd baserade på GIS-data kan planering av körvägar förbättras och risken för körskador minskas. Det visar en avhandling, skriven av Sima Mohtashami, Skogforsk.

Avhandlingen, som har titeln ”GIS-baserade beslutsstöd för att minimera körskador vid slutavverkningar”, bygger främst på studier gjorda i Sverige, men även på samarbeten med forskare runt om i Europa.

För att minska risken för körskador behöver skogliga planerare och maskinförare bättre beslutsstöd som skattar markens bärighet. Enligt avhandlingen kan beslutsstöden utgöras av körbarhetskartor, det vill säga olika typer av GIS-data, som är kopplade till markens bärighet på en avverkningstrakt. Markens bärighet varierar både rumsligt och vädermässigt och är beroende av bland annat markfuktighet och markens textur.

I avhandlingen konstateras också att:

  • Körbarhetskartor kan användas för att avgränsa mark med låg bärighet, utvärdera olika dragningar av körvägar och schemalägga avverkningstrakter med hänsyn till väderförhållanden.
  • Fri tillgång till körbarhetskartor med högkvalitativa GIS-data underlättar implementeringen av dessa kartor vid skoglig planering.
  • Bedömning av markens bärighet i körbarhetskartor kräver GIS-data av hög kvalitet. Jordartskartan är ett exempel på GIS-data som bör förbättras.
  • Markfuktighetskartor (DTW-kartor) kan tillsammans med andra GIS-data, som till exempel jordartskartor, användas för att bedöma risken för körskador.
  • I DTW-markfuktighetskartorna är en rumslig upplösning på en till två meter tillräckligt bra för att skatta markfuktighet i kuperade områden, vilket var vad som studerades i denna avhandling.
  • Hydrologiska data och lerhaltskartor kan bidra till en bättre bedömning av risken för körskador. Det behövs dock fler studier innan de kan användas i större skala.
  • Live-datainsamling kan tillsammans med andra GIS-data och nya analysmetoder som till exempel artificiell intelligens (AI) förbättra skattningen av markens bärighet vid avverkningstidpunkten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det med GIS-baserade beslutsstöd finns en potential att skatta markens bärighet. Det kan i sin tur förbättra planeringen av körvägar och minska risken för körskador. I en vidareutvecklad form skulle beslutsstöden också kunna anpassas till hur skogsmarkens bärighet varierar med varierande väderförhållanden.

Nr 9-2023    Publicerad 2023-02-15 15:42
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.