Gå till:

Framtidens odlingsmaterial av hybridasp och poppel

Foto: Line Djupström, Skogforsk
Knapp tillgång på välväxande och sjukdomsresistenta kloner av hybridasp och poppel är begränsande för deras användning. Nya resultat visar att ändring är på väg.

Hybridasp och poppel är intressanta alternativ för skogsägare i Sverige tack vare deras höga produktivitet och korta omloppstid. Begränsad tillgång på välväxande och sjukdomsresistenta kloner är dock ett hinder för utökad användning. Den här studien syftar till att identifiera fler lovande kloner för framtida bruk och rekommenderad användning men redan nu kan vi göra ett urval av de mest lovande klonerna för mellersta och norra Sverige.

Rapporterna redovisar resultat från ett klonförsök med hybridasp och olika poppelarter efter sex och elva tillväxtsäsonger. Hybridaspen visade sig överleva och växa bättre än poppeln i samtliga försök, även om det fanns viss variation i överlevnad. Ärftligheten för höjd- och diametertillväxt var hög hos båda arterna, liksom korrelationen mellan höjd och diameter. Det indikerar att ett tillförlitligt urval av välväxande kloner kan baseras på endast diametermätningar. Variationen mellan klonerna inom varje artgrupp var större än variationen mellan olika artgrupper.

Försöket genomfördes på tidigare jordbruksmark mellan breddgraderna 58°N och 65°N och inkluderade 137 hybridaspkloner och 167 poppelkloner från både Sverige och andra delar av världen. 

Nr 65-2023    Publicerad 2023-11-28 17:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.