Gå till:

Ekonomiska prestationer i entreprenadskogsbruket 2021

Foto: iStock
Mellan 2019 och 2021 skedde små förändringar i lönsamheten för skogsförvaltande företag, skogsvårds- och drivningsentreprenörer. För sågverksföretagen ökade lönsamheten kraftigt.

Huvuddelen av drivnings- och skogsvårdsarbetet i det svenska skogsbruket utförs i dag av entreprenadföretag. För att underlätta diskussioner om lönsamhet och utvecklingsmöjligheter i skogsentreprenadbranschen har Skogforsk 2017 och 2021 sammanfattat de ekonomiska prestationerna i entreprenadskogsbruket för perioden 2013 till 2019. Företagen i skogsbranschen har fördelats på fem företagsgrupper; skogsvårdsföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag, skogsförvaltande företag och sågverksföretag. Denna rapport är en uppföljning av dessa studier och visar på utvecklingen 2019 till 2021. Den, liksom de tidigare rapporterna, syftar till att underlätta för intresserade att följa utvecklingen främst beträffande ekonomiska nyckeltal, men även rörande företagens storlek och antal.

Studien visar att under perioden 2019 – 2021:

  • Ökade antalet företag i samtliga företagsgrupper. Störst var ökningen i gruppen skogsvårdsföretag där antalet ökade med 12,4 procent (92 st). I övriga grupper var ökningen 2 – 6 procent.
  • Har förändringen i mediannettoomsättning varit mycket liten i de fem företagsgrupperna.
  • Var förändringen i lönsamhet liten för  grupperna skogsvårdsföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag, och skogsförvaltande företag, men sågverksföretagens lönsamhet ökade kraftigt. Sågverksföretagens vinstmarginal ökade från 5,2 till 11,4 procent samtidigt som avkastningen på eget och totalt kapital mer än fördubblades.
  • Förbättrades betalningsförmågan i samtliga företagsgrupper.
  • Skedde inte någon större förändring av andelen företag med nettoomsättning mindre än 10 miljoner kr. Den andelen är fortfarande drygt 60 procent i gruppen sågverksföretag och över 80 procent i de övriga grupperna.
  • Ökade lönsamheten och betalningsförmågan hos svenska aktiebolag i allmänhet, samtidigt som andelen företag med negativt resultat efter finansnetto minskade.

Gruppen skogsförvaltande företag domineras av ett mindre antal riktigt stora företag och fyra procent av företagen står för 96 % av nettoomsättningen. Detta gör att medelvärdena för de ekonomiska nyckeltalen inom grupperingen bör tolkas med försiktighet och separat för företagen med en nettoomsättning större respektive mindre än 10 miljoner kronor.

Nr 8-2023    Publicerad 2023-02-13 17:16
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Birger

Eriksson

Tidigare anställd
 070 - 677 46 42
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.