Gå till:

Skotartest 2022 – ökad digitalisering i skotare med smartare datorer

Nu har de första testerna av StanForD 2010 genomförts på skotar och resultaten visar att alla skotarna presterar bra!

Tidigare har endast skördare inkluderats i de återkommande så kallade Virkesvärdestesterna. Dessa tester bidrar med värdefull information om nuläget för implementering av nya funktionaliteter på marknaden och skapar möjlighet att följa utvecklingen över tid.    

Syftena med skotartestet 2022 var att

  1. beskriva tillgänglig funktionalitet för skotare i StanForD 2010
  2. öka medvetenheten bland skogsföretag och maskinägare om möjligheterna med StanForD 2010 samt beskriva hur långt implementeringen har kommit i praktisk tillämpning och
  3. stötta tillverkarnas utveckling. Därför innefattar testerna inte endast en beskrivning av nuläget, utan också en beskrivning av troliga framtida behov och krav. 

Testerna fokuserade i första hand på styrning, produktionsrapportering och driftsuppföljning.

Skotartesterna inkluderade fyra olika skotare, vilka tillsammans representerar StanForD-medlemmarna Ponsse, John Deere, Komatsu och Rottne med styrsystem från Dasa Control Systems. Varje tillverkare fick fritt välja basmaskin för testet.  

Resultaten från testerna visar att alla de främsta skotarna på den svenska marknaden presterar bra. Många av dagens skotare använder redan StanForD 2010 och antalet ökar snabbt. Det bör särskilt påpekas att

  1. korrekta produktionsdata (fpr-filer) kan genereras i alla maskiner,
  2. alla styrsystem kan läsa och lagra instruktioner (fdi och foi) korrekt,
  3. de nya filformaten har förenklat skotarrapportering för förarna och minskat antalet fel samt
  4. alla skotare kan prestera automatisk rapportering av produktion och driftsuppföljning. 

Även om resultaten från testet är positiva finns det många potentiella förbättringar. Exempelvis fungerar manuell registrering av skotade volymer bra idag men baseras ofta på subjektiva uppskattningar av skotad volym. Detta innebär att volymerna ofta har systematiska fel, vilket vanligen leder till underskattningar.  

Vi föreslår därför en framtida lösning där positioneringsdata från skördarnas och skotarnas kranar kan kombineras med GIS-funktionalitet för att generera volymer och positionssatta travar vid på- och avlastning av stockar från skotarna.  

För att lyckas med den typen av avancerad rapportering måste det var möjligt att använda skördardata från olika källor (molnet eller lokal överföring) och det måste var möjligt att använda data oavsett vilket styrsystem de kommer från, det vill säga inte från tillverkarspecifika hpr-filer. En sådan lösning är baserad på att kombinera GIS-funktionalitet, positionering av stockar och högupplöst data från kran/grip. 

StanForD 2010, den globala standarden för kommunikation med skogsmaskiner som inkluderar meddelanden för styrning, produktionsrapportering och driftsuppföljning, har utvärderats av Skogforsk i praktiska test sedan 1995. 

Nr 57-2023    Publicerad 2023-10-30 15:44
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

John

Arlinger

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.