Gå till:

Resistenstestning hos nya poppelkloner

Bakteriekräfta (Xanthomnas populi) på poppel
Foto: L-G Stener
Det finns tydliga skillnader mellan poppelkloners motståndskraft mot sjukdomar vilket är en viktig parameter för förädlingen av poppel.

En ökad odling av poppel (Populus sp.) skulle kunna bidra till ökad tillgång på biomassa, som bland annat skulle kunna användas som biobränsle. Etablering av nya poppelplantager i Sverige kräver dock ökad förädling och urval av nya välväxande kloner som också är resistenta mot sjukdomar. Resistenstesterna bör omfatta testning mot både redan förekommande patogener och mot nya som är kända i Europa och som troligen även kommer dyka upp i Sverige i en snar framtid.

Olika kloner av poppel (Populus sp.) testades med avseende resistens mot bladrost (orsakad av svampen Melampsora larici-populina) och bakteriekräfta (orsakad av bakterien Xanthomonas populi). Totalt testades 38 kloner.
Alla kloner utom en var av kanadensiskt ursprung och träden som ingick i studien var mellan 6 och 26 år gamla när de valdes ut i försöken. Urvalet gjordes med hänsyn till tillväxt- och kvalitetsegenskaper. Klonerna har hittills betraktats som potentiella kloner för kommersiell odling i Sverige.

Efter ett år i fält (hösten 2022) observerades en tydlig variation av infektioner av bakteriekräfta. Redan i detta skede kunde nio kloner klassas som mycket känsliga för infektionen. Bland övriga kloner varierade mottagligheten för svampsjukdomen i en fallande skala ner till mindre känsliga klonindivider.

Observationerna av bladrost gjordes också under det första året men effekten av infektioner måste följs även kommande år för att kunna följa utvecklingen av sjukdomen över tid.

Nr 94-2022    Publicerad 2022-12-16 15:12
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.