Gå till:

Webbseminarium - Föryngring

Det här webbseminariet handlar om föryngring. Vi pratar om fördelar och nackdelar med olika föryngringssätt, med utgångspunkterna lyckad etablering av ny skog och risk för betesskador på plantorna.

Webbseminariet ingår i utbildningspaketet "Viltanpassad skogsskötsel i praktiken" och är det nionde i ordningen. Värdar för seminariet är Märtha Wallgren och Jörgen Hajek, forskare respektive specialist på Skogforsk. Jörgen har lång erfarenhet av föryngring och reflekterar över några nuvarande och framtida utmaningar på området. Föryngring diskuteras också i ljuset av riskerna för betesskador och olika metoder vägs mot varandra som viltanpassade skogsskötselalternativ.

"Viltanpassad skogsskötsel i praktiken" är ett utbildningspaket i tre delar. Den omfattar en webbaserad teoretisk del, en exkursion för att titta på olika viltanpassade skogsskötselåtgärder samt en del med webbseminarier. Läs mer och anmäl dig här.

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras av Landsbygdsprogrammet

Nr 79-2021    Publicerad 2021-08-31 08:39
0 Kommentarer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.