Gå till:

Ekonomiska prestationer i entreprenadskogsbruket 2019

Foto: Birger Eriksson, Skogforsk
De senaste decennierna har entreprenadföretagens roll i skogsbruket vuxit i takt med att fler uppgifter utkontrakteras. Skogforsk har studerat hur företagens ekonomiska nyckeltal utvecklats 2017–2019.

Under 1900-talets sista decennier skedde ett skifte inom skogsbruket, då huvuddelen av drivningsarbetet utkontrakterades från stora skogsägare, skogsföretag och skogsägareföreningar till entreprenadföretag. Därefter har även huvuddelen av skogsvården utkontrakterats. Numera utförs också delar av planläggnings-, inventerings- och taxeringsarbetena av entreprenörer.

År 2019 genomfördes en studie av de ekonomiska prestationerna i entreprenadskogsbruket under perioden 2013 – 2017. Den omfattade fem företagsgrupper, skogsvårdsföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag, skogsförvaltande företag och sågverksföretag. I dessa företagsgrupper fanns totalt drygt 3 100 aktiebolag och fyra ekonomiska föreningar. Studien visade att det skett en viss förbättring av lönsamhet och betalningsförmåga under den studerade perioden.

Uppföljning av utvecklingen

Nu har Skogforsk skrivit en rapport som är en uppföljning av 2019 års studie. Den syftar till att underlätta för intresserade att följa utvecklingen, främst beträffande ekonomiska nyckeltal men även rörande företagens storlek och antal.

Studien visar att under perioden år 2017 – 2019 har:

  • Antalet skogsvårdsföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag och skogsförvaltande företag ökat med 2 – 7 procent, medan antalet sågverksföretag minskat med 9 procent.
  • Den ekonomiska statusen överlag blivit bättre i skogsvårdsföretag, drivningsföretag, skogsförvaltande företag och sågverksföretag medan den inte förändrats i någon större grad i kategorin övriga entreprenadföretag
  • Både den långsiktiga betalningsförmågan (soliditet) och den kortsiktiga betalningsförmågan (kassalikviditet) ökat i samtliga företagsgrupper.
  • De undersökta företagen haft en bättre utveckling av lönsamhet och betalningsförmåga än svenska aktiebolag i allmänhet.
Nr 69-2021    Publicerad 2021-07-02 12:31
Företagande
Organisation
Nyckeltal
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.