Gå till:

Assisterad migration och genomiskt urval kan förbättra anpassningen till ett framtida klimat

Ett ungt granförsök där DNA samlats in för att förbereda för genomisk selektion.
Foto: Mats Berlin
En nordförflyttning av förädlad gran och genomisk selektion kan vara viktiga verktyg för att anpassa förädlade träd till klimatförändringar. Det visar en förädlingsstudie.

I ett samarbetsprojekt mellan bland andra Uppsala universitet och Skogforsk har mer än 1500 granar, tidigare utvalda som s.k. plusträd i södra Sverige, gensekvenserats. Genom att studera förädlingsmaterialets genetiska sammansättning har tidigare insikter om den i södra Sverige planterade granens varierade ursprung bekräftats med hög upplösning. Trädens ursprung påverkar egenskaper som trädhöjd, diameter och skottskjutningstidpunkt. Det fanns också en stark korrelation mellan trädens genetik och klimatdata från trädens ursprungsregion. Resultaten understryker hur värdefulla resurser de svenska förädlingsprogrammen är för storskaliga genomiska studier.

I studien kunde träden grupperas i sju ursprungsregioner efter dess genetiska sammansättning, varav fem av regionerna hade ursprung från centrala eller östliga delar av Europa. Resultaten visar att avkommor från plusträd med ett sydligt ursprung var både högre och grövre än de från plusträd av lokalt ursprung, samt att skottskjutningen skedde senare. Egenskaper relaterade till virkesproduktion (trädhöjd och diameter), och i viss mån även skottskjutning, var styrda av många genvarianter. Tillsammans talar det här för möjligheten att information om vilka gener olika träd har kan användas som ett stöd i ett klimatanpassat urval. En viktig slutsats var också att en viss nordförflyttning av förädlat plantmaterial kan lindra effekten av klimatförändringar i södra Sverige.

Nr 61-2021    Publicerad 2021-06-07 11:32
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Martin Lascoux

Uppsala universitet

Bo

Karlsson

Tidigare anställd
 070 - 540 88 09

Pascal Milesi

Uppsala universitet

Jun Chen

Uppsala universitet

Marion Orsucci

Uppsala universitet

Lili Li

Uppsala universitet

Gunnar

Jansson

Tidigare anställd

Jelena Alkesic

University of Belgrade

Giovanni G. Vendramin

Institute of Biosciences and BioResources, National Research Council, Italy
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.