Gå till:

Demonstrationsförsök bekräftar vinster med förädlad gran

En revision av ett demonstrationsförsök på fastigheten Sjundekvill i norra Kalmar län visar att förädlade gransorter är överlägsna bruksprovenienser.

Försöket med gransorter av olika genetisk nivå har nu reviderats efter 21 år. Det visar att förädlade sorter är överlägsna bruksprovenienser. Volymtillväxten per hektar för de bästa sorterna har uppgått till 175 m3sk, vilket är 38 procent mer än bästa proveniens Rezekne, dubbelt så mycket som proveniens Emmaboda och nästan tre gånger så mycket som den frekvent använda vitryska proveniensen Vitebsk. De bästa sorterna i försöket är avkommor till testade plusträd som ingår i TreO-fröplantager för Götaland, vilket antyder att dessa fröplantager gott och väl kommer att leva upp till de skattade vinsterna på 25 procent merproduktion jämfört med oförädlad gran.

Resultaten bekräftar också nackdelen med att proveniensmaterial inte är upprepnings­bart, vilket exemplifieras av den svaga prestationen av proveniens Vitebsk.

Simulering med Heureka, där höjdutvecklingen upp till 21 års ålder utnyttjades för att beräkna sortvisa ståndortsindex och använda dessa, visade också på en merproduktion för de förädlade sorterna jämfört med oförädlade sorter. Skillnaden mellan bästa sort och proveniens Vitebsk var 45 procent i volymproduktion sett över hela omloppstiden.

Resultaten från analysen av försökets utveckling hittills, och simuleringar av framtida utveckling, överensstämmer med, eller till och med överträffar tidigare prognoser för tillväxt och värdeproduktion för bestånd anlagda med förädlade plantor. Simuleringarna av beståndsutvecklingen under en omloppstid visade på plantmaterialets betydelse för såväl tillväxt som ekonomi. Resultaten tyder på att det är fördelaktigt att satsa på plantmaterial med hög tillväxt både vad gäller volymproduktion och för att få god lönsamhet på investeringen i ny skog.

Nr 51-2020    Publicerad 2020-08-20 14:58
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Bo

Karlsson

Tidigare anställd
 070 - 540 88 09
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.