Gå till:

AUTO 2: Regelverk för terrängtransporter kopplat till automation samt säkerhet, lagar och regler

Foto: Olle Gelin/Mikael Frisk
Utvecklandet av autonoma skogsmaskiner ställer nya krav på lagar, regler och säkerhet. Två rapporter kartlägger och identifierar svårigheter och möjligheter med bland annat dagens lagstiftning.

Skogsbranschen står inför stora förändringar i och med utvecklandet av autonoma skogsmaskiner. Ökad automation leder till förbättrade arbetsmiljöer för operatörerna, lägre koldioxidutsläpp och högre produktivitet. Men utvecklingen kommer också att påverka säkerheten och hur maskinen fungerar gentemot sin omgivning. I praktiken finns dock ett flertal hinder som måste övervinnas för att autonom terrängkörning kan förverkligas. För detta krävs samordning mellan bland annat samhälle, maskintillverkare och lagstiftare.

AUTO 2: Regelverk för terrängtransporter

I den ena rapporten, "AUTO 2: Regelverk för terrängtransporter", görs en kartläggning och analys av applicerbar lagstiftning för autonoma skogsbruksmaskiner i terräng. Utredningen visar att det inte finns något i trafikförordningen eller terrängkörningslagen som bedöms reglera eller förhindra implementering av automatiserad körning med terrängmotorfordon med förare i hytten. Däremot utgår både det svenska och det internationella regelverket ifrån att det finns en förare på plats antingen i eller utanför fordonet som kan anses ha kontroll och ansvar över framförandet av fordonet. Det straffrättsliga ansvaret har således inte anpassats för autonoma fordon, där förare kanske helt kommer saknas, vilket försvårar realiseringen av autonom körning av terrängmotorfordon.

AUTO 2: Säkerhet, lagar och regler

I den andra rapporten, "AUTO 2: Säkerhet, lagar och regler", identifieras ett antal otydligheter och frågeställningar kopplat till dagens lagstiftning. Några av de centrala frågorna som identifierats gäller:

  • Ansvarsfrågan: eftersom autonoma maskiner och terrängfordon förflyttar arbetsuppgifterna från föraren till maskinen uppstår frågan om ansvar och kontroll – är det föraren eller maskinen?
  • Säkerhet: eftersom maskiner och terrängfordon kommer befinna sig i miljöer där icke-automatiserade fordon och människor vistas, finns det behov av tydlighet kring säkerhet och regelverk som reglerar detta.
Nr 76-2020    Publicerad 2020-12-15 18:06
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Olle

Gelin

Tidigare anställd
 070 - 376 68 80

Anneli Lundmark

Skogstekniska klustret

Carolin Johansson

BAE Systems Hägglunds

Daniel Wahlberg

BAE Systems Hägglunds

Gösta Svensson

BAE Systems Hägglunds

Peter Assarsson

Komatsu Forest

Håkan Andersson

RISE
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.