Gå till:

Utvärdering av fotogrammetrimetoder samt laser- och skördardata i gallringsskogar

Skoglig skattning
Foto: Per Thorneus, Pictoform
Nya fjärranalysdata används för att uppdatera skogliga data. Vid sidan om laserdata kan flygbilder användas för att beskriva skogen och det till en låg kostnad.

Automatiserade skattningar baserade på flygburna laserskannerdata har revolutionerat skogsinventeringen. Det finns numera mycket data tillgängliga, baserade på både fjärranalys och markburen insamling. Dessa inkluderar:

  • tidsserier av flygburna laserskannerdata
  • krontaksmodeller från digital fotogrammetri
  • optiska satellitbilder
  • satellitburen interferometrisk radar
  • fältmätta provytor
  • markburen och mobil laserskanning
  • data från skördare

En billig och ofta återkommande datakälla är data baserade på fotogrammetri. Denna rapport fokuserar på hur skattningar från fotogrammetri kan nyttjas separat och tillsammans med andra datakällor, som till exempel äldre laserdata och skördardata, för att uppdatera beskrivningen av den stående skogen.

Våra resultat från fotogrammetriskattningarna visar att de i många fall är bra komplement under tiden mellan olika laserskanningar. En ny laserskanning ger bättre skattningar, speciellt i gallringsskogar. På beståndsnivå kan grundytan i fotogrammetriskattningar komma i närheten av skattningarna med laserdata, men variationen på provytenivå var stor vilket försvårar användningen av ”gallringspunkter” som visar gallringsbehov inom ett bestånd.

Resultaten visar också på vikten att identifiera gallringar under ajourhållningen. Detta är enklare för skogsföretag som kan uppdatera sina register med utförda åtgärder från skördardata, men betydligt svårare för en myndighet som vill ajourhålla skogliga skattningar.

Nr 72-2020    Publicerad 2020-12-08 09:44
Skogsskötsel
Planering
Teknik & maskinarbete
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.