Gå till:

Ökat släktskap mellan träden i en fröplantage minskar andelen fullt utvecklade frön

Tallfröplantage T1 Alvik
Foto: Ulfstand Wennström
I en studie där fröutbytet analyserats visar bland annat att andelen fullt utvecklade frön per kotte minskade med ett ökat släktskap medan det totala antalet frön per kotte inte påverkades.

Det här är en sammanfattning av en vetenskaplig artikel publicerad i Canadian Journal of Forest Research.

Den svenska tallen bär, liksom flertalet svenska trädarter, på dolda recessiva arvsanlag. Ett recessivt anlag kommer bara till uttryck i en individ om anlaget finns i dubbel uppsättning i arvsmassan, vilket inträffar om båda föräldrarna är bärare av anlaget. Sannolikheten för dubbel uppsättning av skadliga recessiva arvsanlag ökar bland inavlade individer. Ökad inavel kan leda till inavelsdepression av olika grad, som visar sig som genetiskt betingade funktions­nedsättningar. Nedsatt funktion på grund av inaveldepression har tidigare studerats på ett flertal barrträdsarter i självpollinerings­experiment (där individen korsats med sig själv). Självpollinering är möjlig att genomföra på trädarter som, liksom tall och gran, är samkönade, vilket innebär att både han- och honblommor förekommer på samma individ. Den här studien är en av få som har försökt kvantifiera inavelsdepressionens storlek vid varierande grad av släktskap mellan föräldrarna.

Mål

I studien analyserades andelen fullt utvecklade frön från 142 olika familjer, där fröet tagits fram genom kontrollerade korsningar mellan 49 föräldrar med varierande grad av släktskap. De 142 familjerna representerade alltså olika nivåer av inavel. Förutom självpollinering förekom korsningar mellan helsyskon (båda individerna har samma föräldrar), mellan halvsyskon (båda individerna har en förälder gemensam), mellan kusiner samt även ett så avlägset släktskap som en gemensam farmor.

Resultat och slutsats

Resultaten visade att det totala antalet frön per kotte inte påverkades av ett ökat släktskap men att andelen frön med fullt utvecklade embryon påverkades starkt. Inavelsdepression uttrycktes därmed i minskad andel fullt utvecklade frön per kotte. Den genomsnittliga frövikten för de full utvecklade fröna var däremot oförändrad. I artikeln diskuteras möjligheten att mildra effekten av inavelsdepression. Fröplantor från de olika familjerna har planterats i tre fältförsök i vilka inavelsdepressionens inverkan på överlevnad och tillväxt kommer att följas.

Nr 37-2020    Publicerad 2020-06-10 08:30
Förädling & plantor
0 Kommentarer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.