Gå till:

Tall, gran eller både och?

De gamla lärdomarna om var tall och gran växer bäst stämmer inte alltid. I en ny film ger forskare sin bild av kunskapsläget.

Gran på rika och fuktiga marker, tall på svagare och torra marker. Så ser standardreceptet för valet mellan trädslagen ut. Men en stor del av skogsmarken finns i ett mellanregister där både tall och gran växer bra. Här är det inte lika lätt att välja. Ett alternativ är att föryngra med båda trädslagen och skapa en blandskog. Om båda trädslagen finns med från början kan naturen bestämma vad som växer bäst. Och det blir inte alltid som man har trott. I Främlingshem i södra Gästrikland anlades bestånd med tall, gran och blandskog för över 60 år sedan. Eftersom marken är bördig förväntade sig forskarna att granen skulle växa bäst. Men nu, drygt 60 år senare, har tallen producerat mer än dubbelt så mycket volym som granen. Blandskogen intar ett mellanläge, men den har ändå producerat mer än de rena granytorna. Det här mönstret syns i många försök i norra och mellersta Sverige. I filmen ifrågasätter forskarna de gamla sanningarna var vi ska sätta gran och tall. 

I filmen medverkar forskare från SLU (Emma Holmström, Felicia Lidman Dahlgren, Christer Karlsson, Martin Goude, Oscar Nilsson och Lisa Petersson). Förutom försöket i Främlingshem besöks Tagel i Småland och Siljansfors i Dalarna, där liknande försök men i andra åldrar har anlagts. Ett sätt att skapa blandskog är Drettingemetoden. Där planteras gran i ett glest förband under en tallskärm. Naturlig föryngring kompletterar med tallfröplantor och resultatet kan bli en blandskog. 

Filmen har producerats av Heurgren Film i samarbete med Mats Hannerz och med stöd från Skogsstyrelsen.

Nr 16-2019    Publicerad 2019-03-19 07:00
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.