Gå till:

Produktion och spridning av granulerade askprodukter

I Finland är askåterföring med granulerade produkter vanlig. Vid en studieresa till den största aktören inom askspridning i Finland undersöktes bland annat arbetssätt, logistik och spridningsteknik.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1026-2019.

Askåterföringsfrågan ligger som plattform i många diskussioner som rör uttag av skogsbränslen och dess möjligheter till en hållbar bioekonomi. I Sverige produceras årligen ca 200 000 ton spridningsbar bioaska, varav bara omkring en fjärdedel återförs till skogen. Ambitionen från Skogsstyrelsen är att den andelen ska öka. Granulering av aska är en
intressant möjlighet som väntas kunna sänka logistikkostnaderna i processen och ge en mer homogen produkt. I Finland sprids olika varianter av askgranuler i stor skala, till största delen över dikade torvmarker med helikopter. I Sverige pågår flera utvecklingsprojekt inom området, men spridning av granuler i större skala har ännu inte kommit i gång. Utifrån denna bakgrund initierades ett utbyte med Finland för att öka kunskapen om tillgängliga produkter och system för askgranuler. Tillverkare, entreprenörer, representanter för skogsägare samt svenska Skogsstyrelsen har intervjuats.

Syftet med studien var att sammanställa ”Best practice” för hur granulerade askprodukter används i Finland genom intervjuer och studiebesök hos den största aktören inom askspridning i Finland. Förutom tillgängliga askprodukter, innefattas också områdena logistik och spridningsteknik för askgranuler.

Företaget Ecolan, som tillverkar och sprider askprodukter, besöktes. De tar hand om hela kedjan från energianläggningen till spridningen i skogen. Ecolan lyfte bland annat fram sitt logistikarbete och vikten av att den som kör ut säckarna också skapar goda förutsättningar för helikoptern. Tillverkningen av granuler sker i trumma, där blandningen av aska och vatten slungas runt.

Den finska skogsvårdsföreningens medlemmar betalade 400 Euro per hektar för att få askprodukten Horus spridd över sin mark. Detta är en mycket hög kostnad ur ett svenskt perspektiv och ger följaktligen andra förutsättningar för askåterföring i Finland jämfört med Sverige. Orsaken till den högre betalningsviljan i Finland är sannolikt de kraftiga tillväxteffekter som askan kan ge på dikade torvmarker, möjligheten till statsbidrag på 30 procent av kostnaden för askåterföring samt att de produkter som sprids marknadsförs som just produkter, ofta med olika tillsatsämnen.

I diskussioner kring granulering av aska är det viktigt att definiera vilka produktegenskaper som egentligen avses. Ecolan kallar sina produkter för granuler, men de innehåller stora mängder finfraktion och vissa produkter är till utseendet mer lika singel. Fraktionen är av betydelse för urlakningstakten och därmed också för produkternas lagringsbarhet. Både lagringsbarhet och produktvärde påverkar i sin tur vilka logistiska lösningar som är möjliga. Ecolans produkter hanteras till exempel i säck fram till spridningen, vilket är motiverat utifrån produktvärdet.

Konceptet att ett företag tar emot askor från flera olika energianläggningar, förvandlar dem till produkter samt tar dessa hela vägen till kund, är högintressant och bör kunna tjäna som inspiration också för svenska aktörer. Men den låga betalningsviljan från skogsägarhåll utgör en stor utmaning i Sverige och ställer troligen krav på än mer kostnadseffektiva metoder.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 58-2019    Publicerad 2019-09-24 13:34
Hänsyn
Askåterföring
Transport & logistik
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.