Gå till:

Kvantifierade mål för hydraulsystem i skogsmaskiner

Foto: Olle Gelin, Skogforsk
Den här rekommendationen ställer upp mål för olika delar i skogsmaskinernas hydraulsystem. Det är en komplettering av krav utöver standards, andra kriterier och krav för hela skogsmaskinen.

Kvantifierade mål för hydraulsystem i skogsmaskiner är en rekommendation från skogsbrukets tekniska samverkansgrupp, TSG.  Rekommendationen ställer upp mål för olika delar i skogsmaskinernas hydraulsystem. Det är en komplettering av krav utöver standards, andra kriterier och krav för hela skogsmaskinen. Det är viktigt att kommande skogsmaskiner uppfyller de miljökrav och olika former av certifikat som upprättats för svenskt skogsbruk.

Ingående konstruktionselement skall medföra så liten hälsorisk som möjligt för människan.

TSG:s rekommendation förutsätter att:

  • skogsmaskiner konstrueras och beräknas för 20 000 timmars drifttid för komplett maskin
  • det totala maskinpriset inte skall påverkas nämnvärt.
    den totala underhållskostnaden under maskinens livstid skall sänkas.
  • Dessa mål och krav beaktas vid nya konstruktionslösningar. Maskinförare, montörer och servicetekniker bör ha återkommande utbildningar i ”Modern hydraulik”. Servicelämnare och konstruktörer bör ha hydraulikcertifikat.

Kravspecifikationen skall vara en gemensam plattform för skogsmaskintillverkare och brukare av skogsmaskiner avseende hydraulsystemen i skogsmaskiner.

Läs rekommendationen i sin helhet på länken nedan.

Nr 66-2019    Publicerad 2019-10-23 08:59
Teknik & maskinarbete
Maskinteknik
Arbetsmiljö
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.