Gå till:

Studier i avrinningsområden i norra Sverige dokumenterade i rapport

En trädklädd kantzon utmed en bäck har lämnats på hygget.
Foto: Eva Ring, Skogforsk.
Balsjö-studien i avrinningsområden i Västerbotten har dokumenterats i en rapport. Rapporten beskriver upplägg och datainsamling samt listar nära 60 publikationer, som baseras på studier i områdena.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1030-2019.

Studierna, som gjordes av Skogforsk och SLU, pågick mellan 2004 och 2016. De startades som ett demonstrationsområde, finansierat av EU-projektet ”Forest for water” (LIFE03 ENV/S/000601) och hade koppling till genomförandet av  EUs ramdirektiv för vatten.

Studierna blev så småningom mer forskningsinriktade. Det innebar bland annat att vattenkemi och vattenflöden i sex skogsdominerade små avrinningsområden följdes under 12 år (2004-2016). Skogen och markförhållandena i avrinningsområdena är representativa för stora delar av den region där områdena ligger.

I skogsbruket kan hänsyn till vatten tas genom att trädklädda zoner (kantzoner) lämnas kvar utmed vattendrag vid slutavverkning. I studierna slutavverkades två avrinningsområden 2006. Ena området avverkades hela vägen fram till vattendraget, det andra avverkades med en 5–10 meter bred kantzon på vardera sidan av vattendraget. Studierna har bidragit till att vi idag vet mer om hur slutavverkning i norra Sverige påverkar avrinnande vatten. Tidigare liknande studier har utförts i mellersta och södra delarna av landet.

 

Nr 70-2019    Publicerad 2019-10-31 07:00
Skogsskötsel
Slutavverkning
Hänsyn
Naturhänsyn
Mark & vatten
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.