Gå till:

Låg frekvens av tillväxtstörningar i sydsvenska tallföryngringar

Undersökningar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visar att träd med flera toppskott förekommer i liten omfattning. Detsamma gäller förekomst av höstskott och toppskott med onormalt många knoppar.

I de föryngringar som studerats i den här undersökningen har inget framkommit som tyder på att tillväxtstörningar förekommer i någon större omfattning i tallföryngringar.

Totalt undersöktes 23 slumpmässigt utvalda föryngringar, 17 planterade och 6 naturligt föryngrade objekt. Frekvensen plantor med dubbla eller flera toppskott blev 4,1 procent. Naturligt föryngrade plantor hade något lägre frekvens, 3,1 procent jämfört med 4,6 procent för de planterade. Förekomsten av höstskott var generellt låg, cirka 4 procent, och det genomsnittliga antalet knoppar i översta knoppkransen var cirka 5 stycken. Planterade plantor hade något högre frekvens än naturligt föryngrade i båda egenskaperna.

Sammantaget tyder resultaten på att de fall där tillväxtstörningarna är påtagliga rör sig om lokala problem/händelser.

Rapporten behandlar resultat från inventering av slumpvis utvalda tallföryngringar i östra Götaland. Inventeringen har tagit sikte på tillväxtstörningar som observerats i området. Målet är att undersöka omfattningen av störningar och om möjligt hitta mönster i störningarna.

Arbetet bedrivs i ett samarbetsprojekt med Södra, Sveaskog och Skogforsk.

Läs mer om resultaten i bifogad Arbetsrapport.

Nr 48-2018    Publicerad 2018-08-23 09:08
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Karl-Anders

Högberg

Tidigare anställd
 070 - 371 59 85
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.