Gå till:

Filmen Hyggesfritt samlar erfarenheter och forskning om hyggesfria metoder

Blädning, överhållen skärm och luckhuggning är tre sätt att bruka skog utan stora hyggen. Filmen Hyggesfritt besöker skogsägare som provar, entreprenörer som praktiserar och forskare som undersöker.

I filmen Hyggesfritt medverkar forskare från SLU och Skogforsk med råd och erfarenheter kring skötsel, mångfald och historik om de hyggesfria metoderna. Syftet med filmen är att den både ska inspirera och instruera.

– Vi hoppas att filmen kan väcka ett intresse hos fler skogsägare att våga testa alternativ till kalhyggesbruket. Samtidigt är vi ödmjuka och pekar på risker som stormfällning, utebliven föryngring och högre kostnader, säger Johan Sonesson, forskare på Skogforsk som medverkar i filmen.

I filmen berättar skogsägare i Jämtland, Uppland och Närke om varför de valt att bruka skogen utan hyggen. Motiven varierar, men gemensamt är ofta att det handlar om känslan av att låta skogen få vara en skog. Dessutom visar duktiga planerare och maskinförare hur avverkningen går till i praktiken, och de delar frikostigt med sig av sina tips.

– I våra analyser brukar trakthyggesbruket vinna, både när det gäller ekonomi och tillväxt. Men det finns andra värden som talar till hyggesfria metoders fördel, och det finns skogar där hyggesfria metoder skulle fungera utmärkt även i ett ekonomiskt skogsbruk. Vill man bläda i granskog gäller det att i första hand ta tillvara den fullskiktade skog som redan finns och se till att behålla eller öka skiktningen, säger Johan Sonesson.

Filmen är en produkt från Future Forest där Skogforsk, SLU och ett stort antal aktörer verkar för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Filmen har producerats av Heurgren Film tillsammans med Silvinformation, och den har bekostats med bidrag från forskningsrådet Formas. Producenten Johan Heurgren hoppas att filmen ska sänka tröskeln för de skogsägare som har funderat över alternativ men hittills tvekat.

– De entreprenörer och forskare vi har pratat med lyfter fram att det inte behöver vara så svårt och krångligt att sköta skogen hyggesfritt. Dessutom tycker maskinförarna att det är roligt att prova något nytt, säger Johan Heugren.

Nr 41-2018    Publicerad 2018-07-06 07:00
Skogsskötsel
Hänsyn
Naturhänsyn
0 Kommentarer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.