Gå till:

Föredrag om automatiserad gallringsuppföljning

Foto: Skogssällskapet
Automatiserad gallringsuppföljning spar massor av tid och ger koll på skogen. Här är ett filmat webbföredrag där Johan J Möller, Skogforsk, berättar hur det fungerar och om potentialen för metoden.

Att göra gallringsuppföljning "manuellt" är ett tidsödande jobb, och ger inte alltid rättvisande resultat. Men genom att använda skördarens data om de avverkade träden vid gallring går det också att få en uppfattning om hur träden som står kvar ser ut.

Skogforsk har utvecklat verktyg för automatiserad gallringsuppföljning som visat sig ge både högre effektivitet och bättre kvalitet på uppföljningarna. Dessutom kan informationen användas för att uppdatera register och planer.

I den här videoupptagningen föreläser Johan J Möller, forskare på Skogforsk, om utvecklingsarbetet för automatiserad gallringsuppföljning, hur det fungerar och vad informationen kan användas till. 

Föredraget är cirka en timme och 20 minuter långt och är inspelat av Skogssällskapet den 20 mars 2018. Videoupptagningen har publicerats med Skogssällskapets medgivande. 

Nr 29-2018    Publicerad 2018-05-22 07:00
Skogsskötsel
Gallring
Planering
Standarder
Fjärranalys
Teknik & maskinarbete
Uppföljning
Virkes & bränsleegenskaper
Mätteknik
Sortimentskrav
Virkesdata
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.