Gå till:

XDesign – ett verktyg för generering av komplexa korsningsscheman med optimerat urval

XDesign är ett verktyg för att sätta samman komplicerade korsningsscheman inom skogsträdförädling, inklusive de som optimerar genetiskt bidrag och undviker släktskap mellan ingående föräldrar.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 956-2017.

Skogsträdsförädlare som arbetar med andra till tredje generationens förädlingsmaterial står inför den svåra uppgiften att ta fram korsningsplaner som inbegriper ett obalanserat bidrag från valda föräldrar och att föräldrarna skall rangordnas i fallande ordning efter deras avelsvärde, samtidigt som det eftersträvas att minimera släktskapet i varje enskild parkorsning för att undvika inavelsdepression i efterföljande generation. Att generera sådana korsningsplaner med mer än ett fåtal föräldrar för hand är en mycket svår uppgift där det är lätt att göra misstag. XDesign utvecklades för att förenkla arbetet vid tillverk-ning av komplexa korsningplaner.

Denna rapport beskriver användningen av XDesign på Windowsbaserade datorer. Indata till programmet består av en textfil med utvalda kandidater, fullständig stamtavla, skattade avelsvärden samt önskat antal korsningar för varje kandidat. Användaren kan
specificera om föräldrarna skall rangordnas i fallande ordning och det finns även möjlighet att ange ett tröskelvärde för maximalt tillåtet släktskap i varje enskild parkorsning. Programmet presenterar en korsningslista med valda föräldrar för varje parkorsning, deras genomsnittliga avelsvärde och släktskap.

Läs rapporten i sin helhet nedan.

Nr 102-2017    Publicerad 2017-11-28 07:00
Förädling & plantor
Programvaror
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.