Gå till:

Prestation och bränsleförbrukning för en stor mobil flishugg

Flisning av grot direkt i containerbil.
Foto: Lars Eliasson, Skogforsk
Den mobila flishuggen Albach Diamant 2000 har en hög flisningsprestation och för­hållandevis låg bränsleförbrukning i jämförelse med tidigare studerade flishuggar för flisning på avlägg.

I Sverige flisas mer än 90 procent av groten och huvuddelen av träddelarna på avlägg. Traditionellt har skotarburna flishuggar använts för avläggsflisning av grot- och träddelar, men i dagsläget ökar andelen huggbilar och lastbils­monte­rade flishuggar. Fördelen med huggbilarna är att de utför både flisning och transport, därigenom får man en enklare logistiklösning som underlättar planeringen av flisleveranserna. Dessutom är det enklare och snabbare att flytta last­bilsmonterade flishuggar mellan trakter än traktordragna eller skotar­monte­rade flishuggar. Nackdelen med lastbilen som basmaskin är att terräng­fram­komlig­heten är begränsad.

Den tyska maskintillverkaren Albach Maschinenbau GmbH har tagit fram en flismaskin som ska ha en bättre terrängfram­komlig­het än både traktordragna och lastbilsmonterade flishuggar och vara lika snabb att flytta mellan olika trakter som en lastbilsmonterad maskin.

Målet med studien var att mäta prestation och bränsleförbrukning för en Albach Diamant 2000 flishugg, och göra en bedömning av
för- och nack­delarna med ett system för flisning och transport där flisningen sker med denna maskin.

Den studerade huggen är större och hade en högre flisningsprestation och för­hållandevis låg bränsleförbrukning jämfört med tidigare studerade flishuggar för flisning på avlägg. Under studien var det faktiska utnyttjandet av maskinen endast
46 procent, resten av tiden åtgick till flyttar och väntan på lastbilar. Det är nödvändigt att följa upp hur kvoter, tillgängligt antal lastbilar, transport­av­stånd och körtidsregler påverkar utnyttjandet av både flishuggen och last­bilarna under en längre tid. För att kunna utnyttja en så pass produktiv flishugg effek­tivt på avlägg är välfungerande lastbilstransporter nödvändiga.

Nr 27-2017    Publicerad 2017-04-03 07:00
Teknik & maskinarbete
Skogsbränsle
0 Kommentarer
Läs mer
Författare
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.