Gå till:

Ekonomiska prestationer i entreprenadskogsbruket

Det är stor spridning i vinstmarginal bland Sveriges skogsentreprenadföretag, visar en branschanalys. Det indikerar i sin tur att det kan finnas stor potential för branschen som helhet att utvecklas.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 921-2017.

Huvuddelen av drivnings- och skogsvårdsarbetet i det svenska skogsbruket utförs i dag av entreprenadföretag. För att underlätta skogsbrukets diskussioner om lönsamhet och uvecklingsmöjligheter i skogsentreprenadbranschen och sam­tidigt förenkla Skogforsks FoI-arbete i gränssnittet mellan beställare och entreprenörer genomfördes en studie innehållande dels en beskrivning av de skogliga entreprenadföretagen och dels en analys av deras ekonomiska presta­tioner. Studien gjordes med hjälp av material som köptes från Bisnode AB, Statistiska centralbyrån och UC allabolag AB.

I studien ingick 2 261 aktiebolag som arbetar med planläggning, skogsvård, avverkning och transport av skoglig råvara fram till bilväg.

Studien visar bland annat att:

  • Branschen domineras av små företag. Drygt 60 procent av företagen har haft en omsättning (medeltal under de senaste 1–5 åren) som är mindre än 4 miljoner kronor per år.
  • Närmare hälften av företagen (45 procent) är 10 år eller yngre.
  • Medelåldern bland företagsledarna är 52 år och drygt 28 procent är 60 år eller äldre.
  • Det finns stora skillnader i vinstmarginal mellan företagen inom branschen.

Eftersom det finns en stor spridning i vinstmarginal bör det finnas en potential för branschen som helhet att utvecklas. Entreprenadskogsbruket kan liknas vid partiell outsourcing där samordning, kommunikation och koordination mellan parterna är viktiga beståndsdelar. Potentialen adresserar därför inte bara entrep­renörs- eller beställarparten utan främst gränssnittet mellan parterna som bör vara en plattform för att driva utvecklingsfrågor genom samverkan.  

Läs rapporten i sin helhet på länken nedan.

Nr 19-2017    Publicerad 2017-03-09 06:00
Företagande
Nyckeltal
Läs mer
Författare

Malin

Sääf

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.