Gå till:

Körskador – så påverkar markfuktighetskartor och bättre rutiner

Digital 3D-modell med flygbild och markfuktighetskarta.
Foto: Gustav Friberg, Skogforsk
Markfuktighetskartor är uppskattade hjälpmedel med potential att bidra till nollvisionen för allvarliga markskador. Det visar denna studie.

Artikeln baseras på Arbetsrapport 904-2016.

Körskadeproblematiken inom skogsbruket har varit i fokus under det senaste decenniet. Skogsbruket har vidtagit åtgärder för att minska påverkan på mark och vatten genom att använda nya digitala kartmaterial som markfuktighetskartor och digitala terrängmodeller i det dagliga arbetet. Man har också infört nya arbetssätt som till exempel att maskinförarna använder körvägarna på avverkningstrakten på olika sätt.

Studien utfördes under 2014 och 2015 och innefattar inventerade körspår och körvägar från 35 avverkade trakter över hela Sverige och med åtta olika skogsbruksaktörer. Totalt inventerades 10 205 körspår och 308 kilometer körväg på trakterna. Det visade sig att de allvarliga körskadorna som upp­kom­mit utgör 0,06 procent av den totalt påverkade ytan. Utöver invente­ringar­na på trakterna intervjuades även maskinförare och tjänstemän som deltagit i studien, totalt 22 personer. Av studien framgick att markfuktighetskartorna var upp­skatta­de hjälpmedel men att det finns en utvecklingspotential för att få dem mer exakta.

Även om det är en relativt låg andel allvarliga körskador är detta något som måste elimineras helt från skogsbruket. Därför finns det anledning att fort­faran­­de ha fokus på frågan. Att använda markskydd i form av ris på körvägarna kan göras i större utsträckning och risets placering, att det hamnar på stället där det faktiskt behövs, kan förbättras.

 Läs rapporten i sin helhet nedan (pdf).

Nr 56-2016    Publicerad 2016-06-15 07:08
Teknik & maskinarbete
Drivningsplanering
Skotning
Hänsyn
Markskador
0 Kommentarer
Läs mer
Författare

Isabelle

Bergkvist

Tidigare anställd

Gustav

Friberg

Tidigare anställd
Kommentarer (0)
 Kommentera
Skicka in
Kommentarer granskas innan publicering
Tack för din kommentar!
Vi granskar och publicerar din kommentar så snart som möjligt.
Tyvärr lyckades vi inte spara din kommentar.